Medival fair in pictures/ Srednjovijekovna pijaca u slikama

4

Yesterday I visited the medival christmas fair with a friend and enjoyed the beautiful weather. I was quite fascinated that someone comes up with the idea to make chocolate tools or all these tapers made of bees wax. Looked lovely. My favorite is the chocolate dipped banana:) Here are some pictures from the fair.

Posjetila sam srednjovijekovnu pijacu sa prijateljicom i uživala u lijepom vremenom. Bila sam fascinirana kako se neko sjeti praviti čokoladu u obliku alata ili svijeće od pčelićnog voska. Izgledale su lijepo. Moj favorit je ipak banana polivena čokoladom 🙂 Evo par slika sa pijace.

Leave a Reply