Moving in…/ Useljenje…

There is one thing I have noticed here in US and that is don’t take anything for granted. Be foolproof.
For example we got a pretty threatening mail from the moving company that we have to take the furniture on the exact day that they had planned or we have to pay for the storage. Since it is a ship container that can easily cost over 1000 USD per day. Of course we agreed to take the furniture.

Postoji jedna stvar koju sam primjetila u Americi ai to je da ne uzimam ništa zdravo za gotovo. Morate napraviti plan takav da svaka budala može da ga prati…ergo automatizirati sve. Nije ni čudo što su najuspješniji u programiranju. Njihov mozak je takav. Kao kompjuter…Ako je x uradi y, ako je y uradi z. Čim je nešto komplikovanije ode sve u vraga.
Na primjer dobili smo prijeteća pisma iz kompanije koja donosi naš namještaj da moramo uzeti svoj namještaj baš tog datuma kojeg su oni planirali ili moramo na svoje trošak platiti  skladište. Priča je o brodskom kontejneru koji lako može košta preko 1000-2000 USD… dnevno!
Naravno da smo rekli uzeti namještaj.

Since, there is a company that is taking care of everything that has to do with us moving I expected that they had it all organised means…we have the temporary living furniture in the house that first has to be removed before our furniture is placed.
I would then expect this company to organise it in such way that this rented furniture, obviously, is removed before our own furniture comes.
I was thinking of asking/ reminding the lady in the company to double check both the “rented furniture company” and the shipment company to avoid any mistakes but then thought this company deals with such things every day. They know this and they would get angry with me making their job.

Budući da postoji firma koja se koordinira sve što ima veze s našom selidbom, očekivala sam da su sve to organizovali …jer imamo privremeni pozajmljei namještaj u kući koji se prvo mora iznijeti prije nego naš namještaj bude postavljen.
I naravno očekujem da ova firma organizuje sve toi na takav način iznajmljeni namještaj sklone prije naš namještaj dođe
Razmišljala sam da pitam / podsjetim damu u firmi da ipak provjeri i dogovori sa firmom 1 koja sklanja iznajmljeni namještaj i firmom 2 što utovara naš namještaj iz kontejnera. Ali onda sam kontala pa to svaki dan rade, (valjda) to znaju i reće da sam ona naporna čvaka koja joj pametuje.

The day our furniture came was rainy. Really rainy. The container was standing in front of our house and I was asking the guy where the other group is that will remove the furniture inside. He didn’t even know there is furniture there. Such a mess.
The guys loaded tons of things and the house transformed from empty to overfull. We had over 250 cartons of stuff !!

Dan kada je namještaj stigao bio je kišovit. Onako kiša je padala kao iz kabla. Kontejner je stajao ispred naše kuće i pitala sam vozaća gdje je druga grupa koja treba iznijeti iznajmljeni namještaj. Šofer nije čak ni znao da u kući postoji iznajmljen namještaj. Koji haos ! Toliko sam se iznervirala da sam ih sve mogla od zid lupiti.
Kako su počeli tovariti stvari iz kontejnera u kuću, kuća se polako pretvarala iz prazne kuće u kuću gdje vlada haos koji ni u univerzumu ne vlada i gdje se ništa ne može naći. Imali smo preko 250 kartona stvari!!

The funny/ weird thing though is that these guys that were bringing our furniture knew that the other guys removing the rented furniture will not come and despite that they brought all the furniture to all the rooms.
Then they announced that they couldn’t assemble our furniture due to limited space and will be back in 2 weeks. I said there is no chance we can live like this with boxes everywhere. In some rooms you couldn’t even enter. So then these poor/smart guys where told by their chefs to move anything that was in the way into our garage. Sometimes it is good to think before doing something or you end up doing it twice…

Smiješno / čudno je to što su ovi momci koji su donosili naš nameštaj znali da drugi momci koji trebaju skloniti iznajmljeni nameštaj neće doći i ipak (???) su sav nameštaj u sve sobe prenijeli.
Kad su to uradili najavili su da ne mogu montirati naš namještaj zbog ograničenog prostora i da će se vratiti za 2 tjedna!! Rekala sam da nema šanse da ovako živimo u haosu sa kutijama i gdje trebaju i gdje ne trebaju biti. U nekim sobama se čak nije moglo ni ući!!
Zvala sam curu u firmi koja organizuje sve, koja je dalje zvala i naredba je stigla.
Sve što ne mogu napraviti ili što smeta da smjeste u našu garažu. I tako su ti oni sav onaj namještaj ponovo morali nositi nazad u garažu.
Ponekad je dobro misliti prije nego što nešto uradite ili završite dva puta … 

At least someone has fun 🙂 / Bar je nekom zanimljivo 🙂

And the one thing that beats my mind… when they carried the wardrobe up the stairs they hit the wall on a couple of spots. In Europe the wardrobe would be damaged…here the walls got damaged hehe unbelievable…:D

I jedna stvar koja mi je pala na pamet … kada su nosili garderobu uz stepenice, udarili su od zid na par mjesta. U Evropi bi oštetili ormar a ovdje su zidovi oštećeni ostali …nevjerojatno …: D 

And on top of all this…the kitchen was so dirty we had to use spatula to get off the grease from the kitchen cabinets…

I vrh toga…kuhinja je bila tako prljava da smo sa špahtlom morali skidati masnoću sa viseći u kuhinji…