Tokyo street snaps

These are some street snaps. Imagine people are really walking around like this. Kind of different from our , in comparison to this japanese stile, quite dull fashion. Maybe we should get some inspiration how to dress when going out 🙂  I would love to go to Tokyo to see this live

Ovo su par slika uslikane na ulici. Zamislite da ljudi stvarno ovako uokolo hodaju. Malo se razlikuje od naše ( u poređenju sa japanskim stilom) malo dosadne mode. Možda nam može biti malo kao inspiracija kad se spremamo za grad 🙂 Voljela bih otići u Tokio da vidim ovo uživo 🙂

 

Münchener Residenz part 2./ 2.dio Minhenske residencije

Gold, gold and more gold…gold is everywhere. This is the most impressive residence that I´ve seen. Haven´t seen Versaille inside though (it was closed :/). Fantastic place to visit …

p.s did you notice that in all old pictures people are never showing their teeth when smiling 🙂 A guide said that is because their teeth were so bad …hmm

Zlato, zlato, zlato… svugdje samo zlato. Moram reći da je ovo jedna od najimpozantnijih residencija koje sam vidjela. Nisam vidjela Versaille, bio je zatvoren kad sam tamo bila. Fantastično mjesto za posjetiti…

 

p.s jeste li primjetili da se ljudi na starim slikama nikada ne smiju tako da pokazu svoje zube ?? Jedan vodić je to objasnio tim da su im jako slabi zubi bili …hmm

Impressive day at Münchener Residenz- part 1/ Impresivan dan u Minhenskoj residenciji 1.dio

Today, I went to Munich Residenz for the first time.  I expected an interesting museum but saw a grandiose one. The rooms were so spectacular that one could spent hours watching them. And I have never seen so much gold at one place (except churches) as here. Truly amazing. On the other hand it makes me wonder what kind of a system it was when people here were literally starving, while the rich ones were having tons of gold… In any case I took so many pictures that the next round will be published tomorrow.

Danas sam bila u Minhenskoj residenciji po prvi put. Očekivala sam jedan interesantan muzej ali to što nas je dočekalo je bilo grandiozno. Sobe su spektakularne i mogla bih ih satima gledati. I nikad nisam toliko zlata na jednom mjestu vidjela (osim u crkvi). Zaista nevjerovatno. U drugu ruku se pitam kakav je to sistem bio, kad su ljudi bukvalno umirali od gladi dok su bogati imali toliko tona zlata…U svakom slučaju…toliko sam slika snimila da ću slijedeću rundu sutra pokazati…

Jewels / Nakit

I saw these in a swedish store and just found them fabulous 🙂 Maybe something for my next birthday 🙂

0722413_front_normaland not such good pictures :)…

nakit 2 nakit

18K zlato, 2 diamanta 0,02 ct,  Citrin,Granat, Peridot, Rhodolit i Topas… 3689 kr,
Vidjela sam ovaj predivni nakit u jednom svedskom butiku zlata (Guldfynd). Dobar poklon za moj slijedeci rodjendan 😉

Ecclesiastic empire/ Imperij crkve

Yesterday, was a great documentary about the church (roman-catholic) and its way of handling money. It was almost that I couldn´t believe it is true. Imagine having a business with over 3000 branches only in Germany? Imagine now that this business doesn´t have any documents, is not paying taxes but is also received over 500.000.000 Euros (church tax not included) per year from the German state. Further, the church is keeping kindergartens, schools and hospitals with absolutely no control if people working there have the right competence except that they are church members. Since, it is easier just to pay then take a proper action to start new schools and hospitals the state is paying for all this. This means that the state practically pays for an institution to discriminate people not being church members, which is illegal according to the law. Further, in Germany  as well as in the rest of the world no one, except the Vatikan,  knows exactly how much real property the church owns. A bishop (maybe even cardinal, I do not recall)  calculated that the minimal value of the property of roman catholic church lies around 200 billions (200.000.000.000) Euro…only in Germany. This bishop is fighting for the church members´ right to know how much money and real estates the church has and where exactly the money payed by the church members goes. In Rome, for example, experts calculate that at least every 3rd building is owned by the church.  In Germany, Munich was mentioned, it´s the same. In Munich, it was only clear that an apartment of some cardinal was renovated for some  8.000.000 Euro. Now, as an atheist, I wonder how the  church members can be persuaded or inspired (however you see it) to  pay taxes for the church while the church literally swims in money?

Church-and-State-Signs

 

Jucer,  sam gledala dobar dokumentarac o crkvi (Rimsko-katoličkoj) i njen način rukovanja novcem. Skoro pa nisam mogla vjerovati šta sve rekoše. Zamislite, da imate firmu sa više od 3000 grana samo u Njemačkoj? Zamislite sada da ovakva firma nema apsolutno nikakve dokumente, ne plaća poreze, i čak i primi preko 500.000.000 eura (crkveni porez isključen) godišnje samo od Njemačke države. Nadalje, crkva drži vrtiće, škole i bolnice a nema apsolutno nikakvu kontrolu ako su ljudi koji tamo rade kompetentni za taj posao koji rade, osim da su članovi crkve. Budući da je lakše samo platiti nego preuzeti odgovornost za otvaranje novih škola i bolnica, država plaća za sve ove ustanove. To znači praktično da država plaća za institucije gdje se ljudi, koji nisu članovi crkve, diskriminiraju što je blago rečeno protivzakonito. Nadalje, u Njemačkoj kao i u ostatku svijeta niko, osim Vatikana, ne zna tačno koliko crkva posjeduje nekretnina (niti novca). Jedan biskup (možda čak i kardinal,ne sjećam se) je izračunao da je minimalna vrijednost imovine Rimsko-katoličke crkve oko 200 milijardi (200.000.000.000) Eura …Samo u Njemačkoj. Taj biskup se isto tako bori da članovi crkve dobiju pravo da tačno saznaju koliko nekretnina crkva posjeduje i gdje tačno članarine idu. U Rimu, na primjer, su stručnjaci izračunali da je najvjerovatnije svaka 3. zgrada u vlasništvu crkve. U Njemačkoj, Minhen je spomenut, isto tako. U Minhenu je bilo jasno da je samo jedan stan (od nekog kardinal) obnovljen za nekih 8.000.000 Eura. Sada se, kao ateista, pitam kako crkva svoje članove može ubijediti ili inspirisati (kako god to vidite) da uplati toliki novac, a bukvalno pliva u novcu?

Kokoš na indijski način/ Chicken the indian way

Past few days, I´ve been inspired to cook some dishes I haven´t prepared in ages. This chicken curry I learned by a person I met when I just moved to Germany . This, she told me was a dish from the northern part of India. It is funny how food can be connected with memories…indijska kokos

Nesto sam dobila inspiracije da u zadnje vrijeme kuham razna jela. Jučer sam napravila kokoš na indijsk način. To sam se nekad davno naučila od jedne cure indijskog porijekla. Ova kokoš je pravljena na sjeverno indijski način. Zanimljivo je kako hrana može biti povezana sa uspomenama…Indijska hrana mi se inače jako sviđa jer ima jako kompleksan sastav začina, i nije uvijek ljuta kako to ljudi misle. Neki je vole, drugi ne, a najgori su oni što neće ni da probaju a “ne vole”. Inače baza indijske hrane je luk luk luk i paradajz, pa onda sve ostalo.

Čupavci / Hairy cake (?)

My poor husband is sick so I decided to surprise him with his favorite cake Čupavci. Translated from Bosnian the cake is called the Hairy cake. Ada also managed to sit by herself for the first time, which also calls for a celebration. You are welcome to taste the cake (as long as there is some ) 🙂cupavci

Jadni muž se prehladio pa sam ga obradovala njegovim omiljenim kolačem. A i Ada je uspijela prvi put sama sjesti tako da je i to za proslavu. Bujrum na kolač dok ga ima 🙂

 

cupavac

Happy birthday to me :) / Sretan mi Rodjendan

rodjendan DE

Ada realized it is fun to play at 5.00h this morning. We tried to make her sleep, and she did after she had finished playing. My husband wanted to continue his “beauty sleep” but  I “kicked him out” from the bed, so he can come back home from his job earlier… Me and Ada fell asleep immidiately 😛 Nice as he is, my husband didn´t want to wake us up so he wrote a note to wish me happy birthday with a “P.s You kicked dad out from the bed, but you yourself continued sleeping…” I sense some jealousy here 🙂

Ada je shvatila da je jako zanimljivo igrati se u 5.ooh ujutru. Probali smo je uspavati,  i zaspala je kad je ona završila igranjem. Poslije toga muž je htio nastaviti spavati, ali htjela sam da ranjie dodje kuci s posla, tako da sam ga “izbacila iz kreveta” . Ada i ja smo u trenu zaspale. Muž me nije htio buditi tako da mi je napisao čestitku sa p.s:om Tatu si izbacila iz kreveta a ti zaspala” . Osjećam malo ljubomore ovdje 🙂

 

rodjendan SWE

When I was in Skövde my parents prepared a small celebration for my birthday

Kad sam bila u Skövdeu roditelji su mi pripremili malo rođendansko slavlje.

rodjendan SWE 1

The pictures from today, I couldn´t upload so I´ll have to update this post as soon as I manage 🙂
Slike od danas nisam mogla skinuti, tako da cu to uraditi cim stignem 🙂