How to pack clothes / Kako pakovati robu

I have packed the whole day and as I finished I found this video. Stunning how people come up with such ideas. Some of them I will test next time I pack. If everything goes fine tomorrow we are heading towards Balkan…:)

Danas sam čitav dan pakovala i kad sam sve završila pronađem ovaj video. Divim se ljudima koji dođu na ovakve ideje što olakšavaju život. Neke ideje ću probati slijedeći put kad budem pakovala. A sutra ako sve bude kako treba idemo na Balkan… 🙂

Dinosaurie world / Svijet dinosaurija

Adas kindergarten was closed Thursday and Friday so my plan was to do something fun. I had seen that there is a exhibition of dinosaurs for children so I thought that we could spend some time there. I love dinos myself and I think Ada loves them too. She was asking many questions about them but the best question was asked in a very serious tone…Are dinosaurs eating humans? Well, how do you explain that humans didn’t even exist in that time? For grown ups the exhibition is not so interesting but children love it. It was a nice time we spent together.

Kako su Adin vrtić zatvorili četvtrak i petak, tako sam ja htjela da nešto uradimo tih dana. Vidjela sam da ima izložba za djecu o dinosaurima i htjela sam to da vidim. Ada je bila oduševljena, Čak je postavila par pravo dobrih pitanja ali mi je jedno ostalo u sjećanju . Pitanje je bilo postavljeno u vrlo ozbiljnom tonu … Da li dinosaurusi jedu ljude? Kako da objasnim da ljudi tad nisu ni postojali? Za odrasle je izložba bila dosta jednostavna ali djeci je bilo pravo zanimljivo, tako da smo lijepo proveli to vrijeme zajedno:)

Srebrenica

Every year the same questions arise. Questions of which we will never get an answer of. Questions like – how much is a life worth?
How could Europe watch these young men and children die?
How could a human being be so evil to kill innocent people only because they had the “wrong names”?
How can these watch themselves in the mirror? What do they say to their children ? Are they proud of having killed “the enemy”? Even if the enemy was a 13-year old boy? Are their children questioning them as the germans did with their parents?
My million dollar question is -how could you trust a Chetnik would not do anything to you?Why give yourself up to them?
How could you give up the only safe thing that kept you alive- your weapon…(even if the president asks for it)? Be it give it to UN soldier or any other soldier? What was in your mind when you did this fatal mistake?
I hope for your sake that I am wrong and that there is a God that will punish every single one of these criminals having destroyed so many lives while they themselves go on with their life making their own families, getting children and watch their children and grandchildren grow up. All the precious things that they stole from over 8000 boys and men. To avoid this to happen again I believe only in this old latin saying “If you want peace, prepare for war“.

2015-05-04
Foto Staffan Löwstedt Svenska Dagbladet 

Svake godine ista pitanja postavljam. Pitanja na kojima nikad neću dobiti odgovor. Pitanja poput- koliko je jedan život vrijedan?
Kako je mogla Evropa gledati ubijanje mladih dječaka i muškaraca.
Kako može jedno ljudsko biće biti.toliko prokleto da ubija nevine ljude, samo zato što su imali “pogrešna imena”? Kako se mogu gledati u ogledalo? Šta kažu svojoj djeci? Jesu li ponosni što su ubili “neprijatelje”? Iako je neprijatelj bio dječak od 13 godina? Postavljaju li djeca zločinaca pitanja svojim roditeljima šta , kako i zašto? (Kako su radili njemci sa svojim roditeljima)
Moje najbitnije pitanje je kako su mogli vjerovati četnicima da im ništa neće uraditi i predati se njima? Kako su mogli predati jedinu stvar koja ih sigurno drži u život-pušku, ko god da je to naredio bio predsjednik ili ne. Bilo to dati unproforcu ili nekom drugom vojniku. Šta vam je bilo u mislima kad ste tu kobnu grešku uradili?
Za vašu dušu se nadam da sam u krivu i da bog postoji, da svi ovi dušmani koji su nanijeli toliku bol i koji su uništili toliko familija kojima su oduzeli životna pozitivna iskustva poput dobivanje djece i gledanje svojih unuka kako rastu.  Sve ono su vam uzeli dok oni te normalne i vrijedne stvari sami doživljavaju i uživaju.
Da se izbjegne ponovo ovakva fatalna greška ima jedna stara latinska izreka koja nije loša za zapamtiti: Ako hoćes mir, spremaj se za rat!

Aquaria water museum / Aquaria muzej vode

The moment I heard of Aquaria water museum I wanted to visit the it and finally it happened.
There is this special frog exhibition and I thought that the kids would love it so  we went there.  Even though the museum is quite small I found it wonderful. Especially, the fabulous terrace for taking a Swedish “fika”. It is definitely something I will do again and I recommend it for families.

U tom momentu kad sam čula za Aquaria vodeni muzej ja sam htjela da ga vidim i napokon se i to desi.
Ima specijalna izložba “fantastičnih žaba” i mislia sam da će se to djeci svidjeti i tako smo i otišli.
Iako je muzej prilično mali meni se jako svidio pogotovo što imaju kafić na terasi sa prelijepim pogledom. Ovo je mjesto koje ću ponovo doći i posjetiti.

Mamama

Today was a big day for me. Adrian said mamamama for the first time. I don’t think he understood it, but I got happy anyway 🙂
Danas je bio svećan dan meni. Adrian je rekao mamamam po prvi put. Ne vjerujem da je shvatio šta je rekao ali me ipak obradovao 🙂

Barbecue in Haga park / Roštiljada u Hagaparku

Today, we were enjoying a beautiful day in the beautiful Haga park. We organised a spontaneous barbecue with the kids and after a couple of beginner-black sausages the rest of the sausages turned fine.
I really love these days when my daughter can play with her cousin. It reminds me of my childhood 🙂

Danas smo uživali u jednom prekrasnom danu u lijepom Haga parku. Organizovali smo spontani roštilj sa djecom i poslije par početni prepečenih hrenovki se smirilo stanje i super nam je bilo. Volim vidjeti Adu kako se veselo igra sa svojim tetičnim, podsjeća me na moje djetinjstvo 🙂