Weekend / Vikend

On Saturday we planned to go to Bad Wildbad but instead our friends came to Karlsruhe so that we ended up spending time in the zoo. I wonder if in the future there will be something like video cameras that can actually save the feeling one experiences seeing something for the first time or seeing something that is overwhelming. For example when Adrian saw the small alligator he started to sing “Arne Alligator” and danced while pointing towards the alligator. Ada on the other hand was sticked by a wasp for the first time so she screamed like the girl from the movie American psycho. U subotu smo planirali  da idemo u Bad Wildbad, ali umjesto toga naši prijatelji su došli u Karlsruhe, tako da smo završili provodenje vremena u zoološkom vrtu. Pitam se da li će u budućnosti biti nešto poput video kamere koja u stvari sačuvaju osjećaj kad vidiš nešto prvi put u životu ili kad vidiš nešto što te oduševi . Na primjer, kada je Adrian vidio malog aligatora, počeo je pjevati i plesati “Arne Alligator” dok je prstom pokazivao prema aligatoru. Ada je, s druge strane, bila prvi put obložena ospom, tako da je vrištala kao devojka iz filma američki psiho.

Unfortunately, my kids started coughing like Russian smokers again we decided to go to Bad Wildbad on Sunday. Unfortunately, Adrian got sick so Ada and I ended up going alone to meet up our friends. It was a beautiful day and the landscape is stunning. We saw a paraglider have a crash landing when he touched the tree crowns and first I thought that was it… but the guy was tough and lucky and could walk away in one piece.
The hit of the day for the kids though was to just run and throw the leaves at each other. It is funny how grown ups forget how much fun it is to do such a simple thing…Nažalost, su mi djeca počela kašljati kao ruski pušači, pa smo odlučili da u nedjelju odemo u Bad Wildbad. Nažalost, Adrian se razbolio pa smo Ada i ja same srele naše prijatelje. Bio je divan dan, a pejzaž je zapanjujući. Vidjeli smo čak jednog paraglajdera koji je imao neplansko slijetanje kada je dodirnuo krošnju od drveta pa se razbio pri sletanju … Ipak je imao više sreće od pameti pa se nije teško ozlijedio.
Hit dana za djecu je, da ne povjeruješ, bilo trčanje i bacanje listova jedno na druge. Smiješno je kako odrasli zaborave kako su ponekad jednostavne stvari tako zabavne…

Tea party, tea cups and a connection/ “Čajparti”, čajne šolje i veza koja spaja

Some times ago I organised a tea party for my daughter and son. My daughter got absolutely overwhelmed by it and now wants to have it every evening. Since, it is one of the things I love I decided if we are going to have teapartys we can as well have proper ones with beautiful tea pots. Said and done I went to an antiquity store and bought two tea cups from 1950-s.
Ada loved the green one so she got it as a gift from me. It is something with cups I find. I have a couple of cups that I got as gifts from people I really care of and every time I use the cups I remember them. I hope that it will be like this for Ada 🙂

Prije nekog vremena sam organizovala čaj “parti” za kćerku i sina. Ada je bila oduševljena i sada hoće svako veče da ima čajnu ceremoniju. S obzirom da je to jedna od stvarih kojih ja volim, odlučila sam da ako već imamo ceremoniju da je barem imamo lijepim čajnim šoljicama. Tako sam otišla u prodavnicu antikviteta i kupila dvije čajne šolje iz 50-ih.
Ada je bila oduševljena i odmah je izabrala zeleni. Ima nešto sa šoljama Kai poklon!  Svaku što sam dobila me veže za tu osobu. Imam par šoljica koje su mi poklonjene od ljudi do kojih mi je stalo i svaki put kad koristim šolje sjetim se njih. Nadam se da će ovako biti za Adu 🙂

Milano

Me and my sister went for an energy boost weekend in Milano. We had 2 days  just us two sisters.
We met at the Malpensa airport and from there we took the bus to central station. The taxi costed 94 Euro one way ticket and the bus costed 8 Euro. Since we just had hand luggage we decided to save the 200 Euro and went by bus.
In Milano we had a great hotel called the Biocity hotel that was very close to Central Station. It was clean, had great breakfast and absolutely heavenly cappuccino. Altogether this made me and my sis sit and eat breakfast for two hours. All the things we had planned to see we kind of missed. We just felt we want to take it easy and enjoy the food and the ice cream. U septembru smo ja i moja sestra spontano otišle u Milanu. Dva dana samo nas dvije sestre. Koji luksuz!
Srele smo se na aerodromu Malpensa i odatle smo autobusom išle do glavne stanice. Taksi je koštao 94 eura u jednom pravcu, a autobus je koštao 8 eura. Pošto smo imali samo ručni prtljag, odlučile smo da uštedimo tih skoro 200 eura i idemo autobusom.
U Milanu smo noćile u fantastičnom hotelu Biocity koji je usput vrlo blizu glavne stanice. Bio je čist, imao je odličan doručak i apsolutno nebeski kapućino. Sve ovo je učinilo da ja i moja sestra ujutru dva sata doručkujemo. Sve stvari koje smo planirale da vidimo smo nekako propustile. Osjećale smo da želimo da se opustimo i radimo ono što nam je želja ergo uživamo u hrani i sladoledu.
We went to Duomo, the cathedral. It was beautiful. Considering it took some 500 years to make I am more impressed of the persistence. 500 years of planning and working on one building is quite an achievement. I notice though that I have seen a lot of cathedrals and feel that they all look more or less the same so I wasn’t impressed at all from the outside. The inside I didn’t want to see because I would have had to wait in the queue for at least 2 hours.
Prvo smo otišle do Duomo, poznate katedrale. Bila je predivna. Uzimajući u obzir da je trebalo oko 500 godina više sam impresionirana sa upornosti. 500 godina planiranja i rada na jednoj zgradi je doista dostignuće. Primjetila sam da sam vidjela mnogo katedrala i smatram da one sve manje više izgledaju iste, tako da nisam uopšte bila impresionirana spolja. Unutra nisam htjela da idem gledati jer bih morala čekati u redu najmanje 2 sat, a za to nisam imala vremena.

Close to the cathedral was the Gromo ice bar. THAT is a must to try. It must be the best ice cream I have ever eaten. It was celestial.
Blizu katedrale je bila Gromo slastičarna. Ako odete u Milano taj sladoled MORATE probati. To je najbolji sladoled kojeg sam ikada jela. Nebeski!!

We took a walk to the famous outlet DMAG but wondered if people really are that stupid to pay this enormous sums for such crap clothes. I mean there where a couple of things that were unique and I would have bought them if the pricing was more realistic, but the rest. It is, as Bosnians say, tax on stupidity. This jacket costed around 1500 Euro…on sale!

Otišle smo do poznatog outleta DMAG-a, ali smo se pitale da li su ljudi zaista tako glupi da plaćaju ove ogromne sume za takvu odjeću. Da razjasnim. Bilo je fantastičnih stvari koje možda i vrijede taj novac ako se krećeš u takvom društvu, ali većina stvari samo budale kupuju. To je, kako bi se kod nas reklo porez za budalu. Ovaj kaput je jedan od onako cool stvari koji košta oko 1500 evra … u rasprodaji! Ludost!

After strolling the wonderful streets we decided to go to the Porta Genova where there are a lot of restaurants. We had been recommended “the white rabbit” or “Osteria Al Coniglio Bianco”. The food was deliciiiiious.
Nakon šetnje prekrasnim uličicama, odlučile smo da odemo u Porta Genova gdje ima mnogo restorana. Preporučeni su nam “Bijeli zec” ili na talijanskom “Osteria Al Coniglio Bianco”. Hrana je bila savršena. Samo zbog hrane bih opet nazad u Milano otišla…

Next trip was to the modern quarter Lombardy. There we saw the amazing and impressing building the vertical forest designed by Stefan Boeri Architects. This new way of architecture that is filtering the air with 900 !! trees was for me absolutely breathtaking. For me personally far more impressive than the Duomo Cathedral.
Nakon ručka smo otišle modernoj četvrti Lombardij. Tamo smo vidjele nevjerovatnu i impresivnu gradnju vertikalne šume koju su dizajnirali Stefan Boeri Architects. Ovaj novi način arhitekture koji filtrira vazduh sa 900 !! stabala(?) je za mene bilo apsolutno nevjerovatno. Za mene je mnogo daleko impresivnija ova gradnja od katedrale Duomo.

The Sunday we spent at Micam looking at the spring collection of all possible kind of shoes. It was so cool to experience that.
Nedjelju smo provele u Micam gledajući proljetnu kolekciju svih mogućih vrsta cipela. Bilo je tako kul i to doživjeti.

Looking back now the weekend passed so fast and I really look forward to our next adventure…
Vikend je tako brzo prošao i već se sada radujem našoj slijedećoj avanturi ..