Skating / Šlicuranje

Inspired as we (Ada) are from Frozen and the fact that Ada got skates from her auntie, she badly wanted to go skating last weekend..
Theoretically, I wanted it too BUT last time I had been skating is some 20 years ago. And I was not good in skating back then either. So my fear was to break my legs and make a disaster show in public instead of simply showing Ada how to skate.
Then I forced myself to come a little bit outside my comfort zone… and I loved it 🙂
I felt like the ice queen at least Ada looked at me like that. People around us probably  saw a person more like Bambi on ice. Who cares though! We had fun 🙂
Our fan club / Naši navijači 🙂
Inspirisane kako jesmo (bolje reći kako je Ada inspirisana) od Ledene Kraljice i činjenica da je dobila šlicure od svoje tetke, htjela je da ide na šlicuranje prošlog vikenda..
Teoretski, sam i ja htjela ALI zadnji put kad sam se šlicurala je prije nekih 20 godina a ni tad nisam bila dobra u tome. Strah me zato bio da slomim noge i napravim neki mega haos među narodom umjesto da u miru pokažem Adi kako se šlicurati.
Natjerala sam sebe da izađem malo iz svoje komforne zone i mogu reći da sam uživala u tome.
Osajećala sam se kao Ledena Kraljica, tako me Ada gledala, iako je su ljudi oko nas najvjerovatnije gledale osobu koja liči na Bambi na ledu.
Ali koga briga. Bitno je da nam je bilo super 🙂

Pinocchio / Pinokio

After the hard stomachflu I thought Ada should do something fun.
I couldn’t find tickets for Frozen (she LOVES it) but I found tickets for Pinocchio and I thought that should be fine. It was Adas first musical and I was not sure how she would take it. She decided how she wanted to dress and one could see how important that was for her.
We were a little bit late because the first thing she did coming out of the apartment was to step in a pond getting wet so I had to go back and get new boots.
After arriving to the hall we speeded up and she fell INTO a pond and got completely wet and really sad. Typical!  I had to cover her with my jacket and during first act put her leggings on the radiators. Later she could again wear them.
How about Pinocchio? Ada loved the musical. It was made for children and many times children where laughing so much that I actually enjoyed that more than the musical 🙂
So next musical according to Ada is Frozen. I have to admit..I would also love to see it 🙂
Nakon stomačnog virusa smatrala sam da je Ada zaslužila nešto zanimljivo doživiti.
Nisam mogla naći karte za Ledenu Kraljicu (Ada je obožava) ali sam našla karte za Pinokia i smatrala sam da je to sasvim ok.
Bio je Adin prvi muzikal i nisam bila sigurna da li će joj se svidjeti. Odlučila je sama šta će obući i vidjelo se da joj je to bilo jako važno.
Malo som kasnile jer je je prva stvar koju je uradila kad smo izašle da uskoči u lokvu i morale smo se vratiti po nove čizme.
Kad smo stigle do sale požurile som i Ada je zapela i upala u lokvu.  Helanke su joj skroz mokre bile pa sam ih morala skinuti. Tako tipično i tako je postala tužna. Riješile smo to tako da sam je pokrila svojom jaknom dok su se helanke na radijatoru sušile. Već ih je nakon prvog čina mogla obući.
A Pinokio? Adi se muzikal pravo svidio. Napravljen je baš za djecu i toliko su se smijala da ih je bio merak ih slušati. Ustvari to mi je veće zadovoljstvo činilo nego sam muzikal:)
Ada je sad izjasnila da je slijedeći muzikal na koji ćemo ići Ledena kraljica. A mogu reći da bih ga i ja voljela vidjeti 🙂

Rough night / Naporna noć

While in Sweden I heard that in the kindergarten there where 19 kids with the stomachflu. Imagine my happiness having missed that horror.  It is not even strange that the kids get it considering that they are not going outdoors… at all.  I really have an issue with that and must say I don’t understand that philosophy.
Unfortunately, I didn’t stay happy too long. Two evenings back, Ada started complaining about having pain in the stomach and went to bed quite early. Ada going to bed early is a clear sign that she is not well. She didn’t sleep too long before the hell broke loose.
My husband was taking care of her because I cannot stand someone vomiting. But Ada was so brave even counting the times she was vomiting. Poor thing. Luckily, today she is better and I keep my fingers crossed that Adrian doesn’t get it…
Dok smo bili u Švedskoj čula sam da je u vrtiću bilo 19.oro djece koje su dobile stomačni virus. Tako da zamislite sreće što smo to promašili.
Mislim da nije ni čudno što djeca fasuju te stvari, kad ih nikako ne puštaju van iz zgrade. Stvarno mi je to problem i ne razumijem tu filozofiju.
Nažalost, nije me sreća dugo pratila.
Prije dva dana se Ada počela buniti da je stomak boli.Čak je otišla leći jako rano što je znak da nešto nije u redu. Nije dugo trajalo kad je poćeo pakao.
Mogu sve skoro gledati ali kad neko povraća meni se život smuči, tako da je onda Ensar  bio sa Adom skoro čitavu noć dok je ona jadnica povraćala.. Ada, srce malo, je brojala koliko je puta povratila i meni raportirala (kao da nisam znala). Jadnica.
Srećom danas je već bolje i sad se samo nadam da i Adrian ne fasuje isto to.

Books 2017 / Knjige 2017

I was thinking it would be fun to see a list of all the books I have read just to remind myself. I found the page goodreads.com where one can list the books read and one can also make a list of books that one would like to/going to read. I am now thinking of what books I have read this year, but can only remember these ones which makes me more motivated to read more books next year.

Razmišljala sam kako bi bilo zanimljivo imati listu svih knjiga što sam pročitala samo da me podsjeti ponekad i naletim na goodreads.com gdje možeš tako te liste praviti. Liste koje knjige si čitao ili koje bi voljeli čitati. Razmišljam koje sam knjige pročitala ove godine i samo se mogu sjetiti ovih i čini mi se premalo  ali me isto tako to motiviše da ih još pročitam.

1, Min hemlighet -Petter Stordalen
Translated to My secret. The book is written by the billioner Petter Stordalen. I liked the book because it was interesting to hear about his different way of thinking.
Moja tajna- Milijarder Petter Stordalen o sebi piše i zanimljivo je čitati o neobicnom načinu kako on razmišlja.

2. Finansiellt överflöd-Cathrin Nilsson, Annalena Mellblom
Financial abundance. A simple book that I feel is copying the ideas of “Eat that frog”. If you are not interested in economy then this book is a good start.
Financijski višak pisale Cathrin Nilsson i Annalena Mellblom. Meni se čini da su mnoge ideje ustvari preuzete od Eat that Frog. Ako te ne zanima ekonomija onda je ova knjiga možzda i dobar početak.

3. Sell-Fredrik Eklund
Fredrik, top one broker, explains his way of thinking and gives some advices.  The way he looks at the world is that you are selling yourself everywhere, in all areas in your life..which is true in a way.
Ok book.

Prodaja- Fredrik Eklund
Fredrik, top jedan broker, objašnjava svoj način razmišljanja i daje par dobrih savjeta. Njegov pogled svijeta  je da se sve svugdje prodaje, čak i sam sebe prodaješ da bolje prođeš .. što je na neki način istina iako okruto zvuči
Ok knjiga.

4. The monk who sold his Ferrari-Robin Sharma- Here again I feel many ideas come  from “Eat that frog” except that the book uses stories to explain the ideas. The idea is fine but I believe that if you really want to change your life than the book Eat that Frog is better.
Monah koji je prodao svog Ferrarija-Robin Sharma-
Ponovo osjećam mnogo ideja iz knjige “Eat that frog”, samo što se koriste priče da objasne ideje. Ideja je u redu, ali verujem da ako stvarno želite da promijeniti svoj život onda je knjiga “Eat that frog” bolja.

5. Sapiens-Yuval Noah Harari
This book was full with interesting information and mostly I liked the book. However, there where parts in the book where the writer comments into political and religious ideas that I personally found where wrong conclusions based on the information provided. 
Sapiens-Yuval Noah Harari
Ova knjiga je bila puna interesantnih informacija i većinom je fantastična knjiga. Međutim, postoje dijelovi u knjizi gdje pisac komentariše političke i religijske ideje koje ja lično smatram da su pogrešni zaključci zasnovani na pružene informacije.

I feel I have read so few books and for year 2018 I decided that one of my challenges will be to read at least one book per month. So do you guys want to join my challenge? What book(s) where your favourites in 2017?

Osjećam da sam pročitala premalo knjiga i za 2018. godinu sam odlučila da će jedan od mojih izazova biti čitati najmanje jednu knjigu mjesečno. Da li želite da se pridružite mom izazovu? Koje su vaše omiljene knjige u 2017?