Bedroom plants / Biljke za spavaću sobu

I find the air in our bedrooms is heavy and smelly after a nights sleep,  so I want to have something making it fresher.  The options are to buy an air cleaner or try to get some plants doing the job. I prefer the plants because I hate sounds when I sleep.
However, I have been told that it is not good to have plants in the sleeping room. I found it odd because in my mind it should then be dangerous to walk trough a forrest during the night, because there would be no oxygen left to breath 🙂
Second thing why I want to have plants is that apartments in general are having too dry air which is giving me tough time with dry nose and all that comes with it.

I decided thus to find out what plants one can have in the sleeping room. If possible with flowers, because the green “leaf plants” I find a little bit boring. Finding the video underneath surprised me and motivates me to buy some of these plants 🙂

Nakon jedne odspavane noći meni uvijek tukne soba na ustajali vazduh tako da mi treba nešto da poboljša vazduh. Opcija je ili kupiti mašinu koja čisti vazduh ili naći biljke što to rade. Radije bih neku biljku jer mrzim zvukove kad spavam.
Međutim uvijek mi je bilo rečeno kako nije dobro imati cviječe u spavaćoj sobi. Bilo mi je to malo čudno jer moj mozak odmah konta da bi po toj logici trebalo biti opasno hodati kroz šumu noći jer ne bi trebalo biti dovoljno kisika.
Drugi razlog zašto bih radije biljku imala je što mi treba nešto što navlaži vazduh jer mi smeta suh vazduh.

Odlučila sam da saznam koje biljke mogu imati u spavaćoj sobi. Ako može nešto što cvjeta jer su mi malo su mi dosadne one sa samo zelenim listovima. Iznenadilo me kad sam gledala ovaj video i motiviše me da kupim neke od ovih biljki.
_____________________________________________________________________________

Here are some of the plants I am considering to buy to our apartment / Ovdje je nekoliko biljki koje kontam da kupim.

Sansevieria trifasciata- snake plant
My mother always had these at home. It seems to be an absolute killer when it comes to producing oxygen during the night. I read one should have 6-8 plants per person. Feels a lot having 12 plants in the sleeping room, especially when I have no idea where to put them. I will start with a smaller number maybe 6 than at least one of us can breathe properly 😛
Sansevieria trifasciata – svekrvin jezik
Mama je otkad znam za sebe imala ovu biljku kod kuće. Izgleda da je fantastična u produciranju kisika preko noći. Čitala sam da je potrebno 6-8 biljki po osobi. Čini mi se puno imati 12 ovakvih u našoj spavaćoj, pogotovo kad nemam pojma gdje da ih stavim. Počeću sa šest onda barem jedno od nas može dobro disati 😛
_____________________________________________________________________________

Chlorophytum comosum
Another plant that is supposed to be good is the Chlorophytum comosum.  This one is amazing in cleaning the air from formaldehyd. Formaldehyd is contained in all possible materials from colors to body creams. Benzen, xylen and toluen are other substances that this plant is cleaning the air of.Jedna druga biljka koja je navodno dobra je Chlorophytum comosum. Nevjerovatan je čistać vazduha. Čisti formaldehid direktno iz vazduha. Formaldehid se koristi  u svim mogućim materijalima od boje do kreme za tijelo. Benzen, xylen i toluen su druge substance koje ova biljka čisti.
_____________________________________________________________________________

Jasmine
What surprised me in the video is that Jasmine is a bedroom plant and that it has a sedative effect making the sleep better. I think I will by a couple for Ada that is waking up every night…
Što me začudilo je iz videa je da je Jasmin jedna biljka za spavaće sobe i čak da ima seditivnmi efekat što čini da bolje spavam. Mislim da par ovi nije loše za Adu jer se budi svaku noć…
_____________________________________________________________________________

Lavendel
I love it but I wonder if that is not a tick to strong for a sleeping room? On the other hand it is calming small children giving them better sleep… Sounds interesting for Ada´s room …
Lavanda-
Volim lavandu ali se pitam da nije miris ipak malo prejak za spavaću sobu? Ali u drugu ruku ima smirujući efekat na djeci što ima daje bolji san….Opet nešto za Adu… i mene
_____________________________________________________________________________

Valerian
This is something for me. My brain is spinning on maximum before sleep and obviously I just need to inhale the scent of the valerian and it will make me sleepy…one for Ada…and one for me 😛
Valerija
Ovo je nešto za mene. Moj mozak je na 200 prije spavanja i izgleda da trebam samo malo mirisa inhalirati i čini će me uspavanom… jedna biljka za Adu i jedna za mene 😛
_____________________________________________________________________
Gardenia
I find gardenias so cute. And they are as effective as valium in helping the body and mind to relax and prepare for sleep which means one for me and one for Ada 😛Gardenija
Tako su mi slatke. I isto su efektivne kao valium da opuste tijelo i um i tako pripreme tijelo za spavanje. Znaći jedna biljka za mene i jedna za Adu 😛
_____________________________________________________________________________

Aloe Vera
I got surprised that Aloe vera is  1) a plant producing oxygen over night and 2) that it is as good in it as the snake plant.
Začudila sam se da je Aloe vera 1) biljka koja producia kisik noću i 2) da je isto dobra u tome kao svekrvin jezik.
_____________________________________________________________________________

Gerbera daisy
I love it BUT I do wonder if it can survive me :/ It is one of the best plants in cleaning the air from bensen.
Gerbera
Prelijepe biljke, ali ne znam ako mene mogu preživjeti :/  Ove su biljke jedne od najbolji u čišćenja vazduha od benzena.
_____________________________________________________________________________

Spathyfillum – Peace Lilly
I love the name and last time I had it was in Sweden. It survived me which means that there might be a chance it survives me this time too. It does remove also formaldehyde and bensen from the air, as well as
trikloretylen, xylen, toluen, aceton, alkohol and ammoniak. It also increases the humidity in the room which is the k.o criteria for me. I want it to be more humid in the apartment. Spatifil- Ljiljan mira
Sviđa mi se ime i zadnji put sam imala ovu biljku u Švedskoj. Preživjela me što znači da postoji šansa da me opet preživi. Sklanja formaldehid i benzen iz vazduha kao t
rikloretilen, xilen (xylen), toluen, aceton, alkohol i amoniak. Isto povećava vlažnost u vazduhu što je za mene k.o kriterija jer hoću da mi bude vlažnije u stanu.
_____________________________________________________________________________

Orchides
Last but not least are the orchids. The most common plant that I see on windows lately.  I got surprised that it is such a useful plant. It is cleaning the air from bensen, formaldehyde, xylen and toluene. It is also humidifying the air. All this packed into a beautiful plant.
Orhideja
I za kraj stoje orhideje. Ovo je u zadnje vrijeme najučestalija biljka koju vidim na prozorima i moram priznati da sam se pravo začudila kad sam pročitala koliko je korisna ova biljka i da je noćni proizvođać kisika. Čisti isto xilen (xylen), toluen, formaldehid i benzen i navlažava vazduh. I sve to upakovano u jednom predivnom cvijetu.

One thing I was surprised about  or rather did not think of was that some plants should be “cleaned” meaning the leafs should be wiped once a week. That is logic – when you think of the leaves as a filter that is filtering the air and gets stuffed with dust.

Jedna stvar koja me začudila ili bolje nisam nikad razmišljala o tome, je što neke biljke moraš “čistiti” što znači da jednom sedmično moraš obrisati lišće. Logično… kad ih gledaš kao filtere koji se začepe prašinom.

 

Priceless / Neprocjenjivo

Some people would pay millions for some paintings (old post) but I have my own artist that is quite active in producing new paintings. She decided to paint grandpa. I think she really misses him. This painting we call “Grandpa sitting in the sofa and watching tv.” Grandpa also said that he absolutely wants this picture so said and done we framed it. Now it is just waiting for grandpa to come and pick it up 🙂

Neki ljudi bi platili milione za neke slike (stari post) ali ja imam svoju malu umjetnicu što je prilično aktivna u proizvodnji novih slika. Jučer je odlučila da uslika didu. Mislim da joj nedostaje. Ovu sliku zovemo “Dido sjedi u sofi i gleda tv”. Naravno dido je odmah rekao da hoće sliku tako da smo je odmah uramili. Sad samo čekamo didu da dođe po nju 🙂

Easter surprise / Uskrsno iznenanđenje

As you mìght know I am THE unreligious person so imagine my surprise yesterday as I was told that the whole next week kindergarten was to be closed. I love my childen BUT I am still not recovered from the everlasting serial of  cold, flu, tonsillitis and so on and thus for the moment I don’t feel for spending 24/7 for a week alone with the children. I am horrible I admit. Yesterday they had a eastern breakfast at kindergarten so children could bring cakes or other things they wanted to. Ada and I decieded to make cinemon buns. Ada loves baking and it was a mother daughter moment of bonding. Kao što možda do sad već znate jedna sam jako nereligiozna osoba tako da sam se pravo iznenadila kad mi u vrtiću rekoše da su čitavu slijedeću sedmicu zatvoreni. Stvarno volim svoju djecu ali mjeseci sa prehladama, gripama, gnojnom anginom itd. su doveli da se osjećam umorno i nemam baš nikakvu volju/ snagu da po čitav dan i čitavu sedmicu sama budem djecom. Grozna sam ali samo na trenutak. Jučer su u vrtiću imali uskrsni doručak tako da su djeca mogla ponijeti sa sobom neki kolač, sok ili nešto što im se sviđa. Ada voli kuhati i praviti kolače tako da smo iskoristile taj momenat da se sbližimo..The basket she made herself / Korpu je sama napravila 🙂

A Michelin star / Michelin zvijezda

Or not 🙂
Today, Adrian ate his first solid food or rather he tried it. It was cooked carrot but he didn’t like it too much. That is quite a difference from Ada that was eating everything….I hope it is only a phase and he gets used to the food 🙂
Ili ne 🙂
Danas je Adrian po prvi put jeu “tvrdu” hranu.  Skuhala sam mu mrkvu ali nije je baš nešto plaho gotivio, što je baš razlika od Ade koja je sve jela… Nadam se da je to samo faza i da će se brzo naviknuti na hranu 🙂

First parent-teacher meeting / Prvi roditeljski sastanak

The first meeting we would have regarding Ada was today at 8.00h and what happened. We overslept! Imagine our panic when we got  up and ran through the apartment to pack all our stuff to get to the kindergarten in time. Ensar was finished first with Ada so they left first and and after came I with Adrian, with the second car because I didn’t want to miss the first development talk with her preschool teacher. I came half an hour late…for the first meeting!  So embarrassing, but at least I came 😛
The meeting itself was very interesting. I found it quite fascinating how they have followed her development the last half a year. How they read her as person. I found it fascinating to hear specific things about this little person you call your daughter. How she is and what she does. How her personality is developing. I was sitting there and thinking woow. I have a great daughter!
Prevod: Djeca su kao mokar cjement. Šta god padne na njih ostavi utisak. -Dr. Haim Ginott

Danas u 8h ujutru smo trebali imati prvi roditeljski sastanak za Adu. I šta se desi? Mi prespavamo tako da smo paniku dobili kad smo vidjeli koliko je sati. Počeli smo po stanu trčati ko ludi da spakujemo djecu da krenemo. Ensar je bio gotov prvi sa Adom tako da su oni prvi krenuli. Ja nisam htjela da promašim roditeljski tako da sam ja sa Adrianom kratko nakon njih isto krenula. Zakasnila sam pola sata…baš me bilo sramota, ali barem sam došla 😛
Roditeljski je bio pravo zanimljiv. Bilo mi je fascinantno kako su pratili Adin razvoj u zadnjih pola godine. Bilo mi je fascinantno čuti te konkretne stvari o ovoj maloj osobi što je moja kćerka. Kakva je kao osoba. Kako i šta radi, kako se ponaša. Kako se njezina ličnost razvija. Sjedila sam tamo i kontala u sebi -“woow, imam super kćerku!”.

Fed up / Dosta mi je

For months now there is always someone in the family being sick. Ada is coughing for months. She hardly hears because of all the fluid behind her ears. Adrian is on antibiotics because we do not want to risk pneumonia and on top of that I had to go to the doctor because I am coughing like some old smoker. Doctor listened to my lungs and said oh you need antibiotics. So now I have to take antibiotics, Adrian is taking them and since we do not know whether Ada is just coughing or she also has a problem I have to take her too to the doctor. I am so FED UP with it.
Mjesecima je uvijek neko bolestan u familiji. Ada kašlje mjesecima. Jedva čuje jer je iza uha puno tečnosti. Adrian je na antibioticima jer ne smijemo rizikovati upalu pluća. I na to sve sinoć osjetim kako mi se stežu pluća kad dišem i odem danas kod doktora. I čuda on mi prepiše antibiotik jer mi plućno krilo pišti kao kod pušača  kad dišem. I sad ja moram piti antibiotik, Adrian ih pije i ko zna ako Ada kašlje zato što mjesecima kašlje ili možda i ona mora piti antibiotik. Tako da danas opet po drugi put moram kod djećijeg doktora. Mogu reći da mi je puna kapa svega…

“Boost week” / “Pojačanje” sedmica

There is the Chinese saying “A healthy man has thousands of wishes, a sick man has just one“. I feel a little like that. Somehow we don´t manage to get healthy. For months we have been sick and last night was horror with Adrian. He could hardly breath and I had to hold him in my arms the whole night. Today, the doctor than decided to give him antibiotics to lower the risk of pneumonia. Just 5 months old he has to take antibiotics. I feel so sad about it. On the other hand I do feel grateful there are any antibiotics at all.
Since, I am also sick for ages I have decided to start a “boost”- week. I have bought Orthomol immun and drink Floradix so that hopefully I also recover. So instead of go shopping stuff I really want to, I have started the spring shopping with medicine. Arghhh…

Ima ona kineska poslovica “zdrav čovjek ima hiljadu želja a bolestan samo jednu“. Tako se nekako ja trenutno osjećam. Mi nikako da ozdravimo. Mjesecima smo bolesni i prošla noć je bila strašna sa Adrianom. Nije mogao disati tako da sam ga čitavu noć u rukama držala. Danas je doktor odlučio da mu ipak počnemo antibiotike davati da ne rizikujemo upalu pluća.  Samo mu je 5 mjeseci i već mora uzimati antibiotike. Toliko mi je žao zbog toga. U drugu ruku mi je drago da uopšte imamo antibiotike.
Pošto sam I ja bolesna već mjesecima odlućila sam da uradim “pojačanje”-sedmicu gdje ću sve moguće stvari koristit da ojaćam imunski sistem. Kupila sam Orthomol Immun i floradix pa ćemo vidjeti ako čarobna formula pomogne. Tako ja, umjesto da idem u proljetni šoping i da kupujem sebi stvari koje stvarno hoću da imam poćela proljeće sa kupovinom lijekova… da poludim….

“MAMA” for the first time / Mama – prvi put

Today, Ada wrote “MAMA”  for the first time )ok not 100% correct but still). She did it all by herself so I got so surprised. She already knows how to spell her name but had some problems with the letter “D”, so I told her that “D” is a line “I” with a belly.  She remembered it but still asked if she wrote it correct 🙂
Adrian on the other hand is still sick with fever and very bad caughing. He talks much when he is ok and has already said something similar to “mama” a couple of times but I think it was more an coinsidence than purpose. Still it made me happy 🙂
Danas je Ada po prvi put napisala “MAMA”. Sama je to uradila tako da sam se pravo iznenadila. Zna već svoje ime napisati ali ima mali problemčić sa slovom “D”. Rekla sam joj da je to crtica “I” sa stomačićem. To joj je bilo smiješno i zapamtila ga, ali još uvijek pita ako ga tačno napisala:)
Adrian je i dalje bolestan. Gadno kašlje već sedmicama i samo je gore. Nadam se da neće preći u upalu pluća. Inače kad mu se temperatura spusti jako puno prića i već je nekolika puta nešto poput “mama” rekao. Mislim doduše da je to više slučajnost ali me ipak pravo obradovalo 🙂

Update stocks- March / Ažuriranje dionica – mart

This month Axfood, Sagax and SEB  are  paying the dividends. So A&A get 120 kr dividends from Axfood and 41 kr from Sagax . Altogether 161 kr that will be reinvested.
Even though H&M has been in negative discussions lately I bought 2 H&M stocks and hope that H&M will manage to recover. I give them this year for it, otherwise I believe I will sell them off and buy some other stocks. (In the picture the 55 kr from SEB are also included). It is nice to see that in March we are already getting half the dividends as we had for the whole year 2016.In my portfolio, I had obtained 250 Units of Dividend Sweden, because I used the 750 subscription rights that the owners got. I also got 246 kr dividends from Axfood. These I reinvested in 12 Sagax D stocks increasing the dividend 24 kr per year.
It feels nice to get the dividends even if right now every stock at Stockmarket feels too expensive.