David Garrett- Summer / Ljeto

2

Me and Ensar discussed what instrument we would like Ada to play. I said of course violin. He prefers drums. But how will someone play the most beautiful song ever on drums? ?  Maybe in combination with drums, but the violin beats the drums 😀
Here Summer part in Four seasons of Vivaldi played by David Garrett. Wonderful!

Ja i Ensar smo nešto diskutovali koji bi voljeli instrument da Ada svira. Ja sam naravno rekla violinu, a on preferira bubnjeve. Ali kako će neko na bubnjevima odsvirati najljepšu pjesmu ikad napisanu? Možda u kombinaciji sa bubnjevima ali violina ipak pobijedi 🙂
Evo Ljeto iz Četiri godišnja doba od Vivaldija svirana od David Garrett. Predivno!

One for Ensar!
I jedna za Ensara!!

Leave a Reply