Shopping list / Lista za kupovinu

2

One of the basis things one starts with when saving money is writing a list of things needed. This is also never to early to start with. Here Ada wrote down all the things we have to buy in the store. The funny thing here is that Ada really remembers most of the things we have to buy when looking at her list 🙂

Jedna od osnovnih stvari kad kreneš štediti novac je da kad ideš u kupovinu napišeš listu svari. Ne može se prerano početi sa ovim. Ovdje je Ada napisala sve stvari koje trebamo kupiti u prodavnici. Zanimljivo je da kad je pitaš šta treba uzeti da se većinu stvari stvarno sjeti kad vidi svoju listu.

Leave a Reply