The Pareto principle / Pareto princip

4

The Pareto principle states that for many events the 80/20 rule could be applied. It means 20% of the input makes 80% of the output. Some mean that reality is even 99/1 ratio, meaning that 99% of your output comes from 1% input.
So how can we use this to improve our every day life?
First of all, imagine you have very clear goals.
When you have it, it is easier to prioritize which of the goals is the most important for you. Which is second most important and so on.
Now write down all the sub goals you have to reach to reach your main goals.  The more detailed the list is the better.
Once you have the list of sub goals write down every single thing you need to do to reach that goal.
Prioritize! Here the Pareto principle gets important. Of 10 tasks to do 2 are more much much more important and give higher impact on your future than all the others together.  You have to find out which two tasks are “the top 20% ones”.
Once you know them proceed with the task and do not stop until you finished the task. Also do not start with some less important tasks.
Here the difficulties for me, and most of the people, is that we tend to procrastinate the more difficult tasks that often happen to be the ones that are “top20%”, and do the 80% of the less valueable tasks.
So what should we do?

  1. Make a list of all our key goals, activities, projects and responsibilities in your life today. Find out which of these represent the top 20% tasks that represent the 80% of the results?

From today and on, spend more time on the few areas that improve your life and career and spend less time on the lower valued activities. expectations-pareto1Pareto princip navodi da se za mnoge događaje može primijeniti 80/20 pravilo. To znači da 20% inputa čini 80% rezultata. Neki smatraju da je u realnost odnos čak 99/1, što znači da 99% rezultata dolazi od 1% inputa.
Dakle, kako možemo iskoristiti ovo znanje za poboljšanje našeg svakodnevnog života?
Prije svega, zamislite da imate vrlo jasne ciljeve.
Kada to imate, lakše je prioritetizirati ciljeve. Od najvažnijeg, drugog najvažnijeg i tako dalje.
Zapišite sve ciljeve koje morate postići da bi došli do do svog glavni cilja. Što detaljnija lista to bolje.
Kada imate sve pod – ciljeve zapisane, zapišite svaku stvar koju trebate učiniti kako bi do tog cilja došli.
Prioritizirajte! Ovdje Pareto princip postaje važan. Od 10 zadataka za uraditi su 2 mnogo, mnogo važnija od ostalih i daće veći utjecaj (kad se urade) na vašu budućnost nego svi ovi ostali zadaci zajedno. Morate zato skontati koja dva zadatka pripadaju “top 20%”.
Kada ih saznate, nastavite sa zadatkom i ne prestajte dok niste završili zadatak. Isto tako ne počnite sa nekim drugim zadatkom koji je manje važan.
Ovo predstavlja, meni i većini ljudi, najveću poteškoću. Većina je sklona da zapostavimo i da odlažemo teže zadatke koji često pripadaju “top20%” zadacima, da bi radili bezvrijednih ili manje vrijednih “80%”- zadataka.
Kako da se poboljšamo u budućem?
1. Napravi popis svih tvojih ključnih ciljeva, aktivnosti, projekata i odgovornosti u vašem životu danas. Saznaj koji od ovih predstavlja top 20% zadataka koji donose 80% rezultata?
2. Od danas i na dalje, provodite više vremena na tih nekoliko područja koje će vam poboljšati život i karijeru a provedite manje vremena na manje vrijednovanim aktivnostima.

Leave a Reply