The Victorian House

3

What a wonderful day I had. Met my dear friends Amra and Lejla at the Viktorian House. A toasted bagel with cream cheese and a tea later made the afternoon perfect. 

Imala sam jedan prelijepi dan. Srela sam moje drage prijateljice Amru i Lejlu u Viktorian House. Tostirani bagel (kifla) sa sirom i jedan čaj kasnije su mi pretvorili popodne u jedno perfektno popodne.

Leave a Reply