1.st step towards more efficency – Think on paper / 1.i korak prema višoj efikasnost – Misli na papiru

According to the “Eat that Frog book”  only 3% of all people actually have their goals written down on paper. However, these 3% of the people on the other hand accomplish five to ten times (!) as much as people of equal or better education and ability but who, for whatever reason, have never taken their time to write down their goals.
THAT is pretty amazing I find… but also logic.
So the first step in getting more efficient is obviously to make yourself clear of what your goals and wishes really are. We need clarity and once we have that we can work specifically on our goals…
This sounds so simple but the fact that only 3 % can write down their specific goals tells me that it takes tiiiime to finish that list…
So I decided it to be my next project!
Make a goal / wish list for different parts of my life. Maybe these goals don´t stay fantasies but really turn true 🙂 worst-uses-of-time
Prevod: Jedan od najgorih načina za korištenja vremena je uraditi nešto, što se nije trebalo uraditi, vrlo dobro.
Čitam u knjizi „Pojedi tu žabu“ da samo 3 % od svi ljudi imaju zapisane svoje snove i ciljeve na papiru. Ali isto tako da upravo ti ljudi pet do deset puta više učine i urade nego ljudi iste ili bolje edukacije i sposobnosti ali koji nisu, nebitno zbog kojeg razloga, nikad nisu uzeli vremena da zapišu svoje ciljeve.
TO je meni prilično impresivno…ali i logično.
Tako da je prvi korak da postanemo više eficijentni, očigledno, da sami sebi kristalno jasno objasnimo i zapišemo koji su naši ciljevi i naše želje. Što jasniji ciljevi to lakše raditi na tome da ih ispuniš.
Ovo tako jednostavno zvuči,ali sama ta činjenica da samo 3 % ljudi piše te liste meni kaže da to puno lakše zvuči nego što je. I treba samim tim dosta vremena.
Tako da sam se odlućila da mi ovo bude moj slijedeći projekat!
Napisati listu ciljeva / želja iz raznih dijelova mog života (posao, zdravlje, putovanje itd) . Možda onda ti ciljevi ne ostanu samo želje već mi se možda i ostvare 🙂

1. Task – Finish a photo book/ 1.i zadatak – završiti fotoalbum

I became motivated to become more efficient after reading first page of Eat that frog :P. Well not more efficient but rather start a task and finish off some things that are taking ages to do, for example photo books.
I am planning since 2 years to make a photo book for Ada´s first year, than second…but but… With this speed she will turn out 3 and still not have a first year book.
Further my wish is to make photo books of our visits in Istanbul, St. Petersburg, Sweden, Bosnia, Iceland, Strasbourg and so on.
I have just pushed it in front of me because I know it takes such a loooooong time and these programs one is doing them on are a mess taking ages. There are so many features they can improve to make it more user friendly.
Well in any case I started with THE city weekend trip. Istanbul!
My absolute favorite city!!!
Wonderful and it gives me even energy to look at these old pictures and I am almost done after having worked on it for days. Yippiee 😀istanbul istanbul1 istanbul2 istanbul3Nakon čitanja “Eat that frog”- knjige postala sam motivisana da postanem eficijentnija. Ili bolje reći ne eficijentnija nego da uopšte nešto započnem i uradim od stvari koje mi se ne daju. Jedna od tih stvari je napraviti Adin foto album od prve i druge godine. Planiram to već 2 godine i ovim tempom napuniće i 3 godine a neće imati fotoalbum ni od prve godine.
Dalje mi je želja da napravim fotoalbume od mjesta što sam posjetila. Istanbul, St. Petersburg, Švedsku, Bosnu, Island, Štrasburg itd.
Čitavo vrijeme sam taj zadatak ispred sebe gurala jer mi se jednostavno ne da maltretirati sa onim programima. (Toliko stvari mogu popraviti na programu da olakšaju korisnicima da bih knjigu mogla napisati…)
Uglavnom počela sam sa NAJ vikend trip u moj apsolutni favorit grad. Istanbul !!!
Fantastičan je i daje mi nove energije kad gledam stare slike što me podsjete na naše predivno putovanje. I najbolje je to što sam, nakon nekoliko dana rada, skoro gotova. Jippiee 😀

Eat that frog! / Pojedi tu žabu!

I have come into the mode when I hardly do anything except resting for the D-day. I am procrastinating everything possible which motivated me to buy a new book that is supposed to be good. It is the famous Eat that Frog. Let´s see if it is life changing 😀20161022_205426_resized
Ušla sam u modus gdje ništa ne radim osim što se odmaram za D-dan. Prokrastiniram (stari post) sve moguće zadatke, što me motivisalo da kupim jednu knjigu koja je, po kritičarima, super. Zove se “Eat that Frog” (Pojedi tu žabu!). Vidjećemo ako će mi promijeniti život 😀