Update Ada´s stocks October / Ažuriranje Adini dionica Oktobar

4

In October I bought Ada 2 H&M and 5 Axfood stocks for her child benefit (and dividends from Sagax Pref). I should have waited some time to buy it because the prices have fallen however my goal is to keep the stocks the next 20 years so small deviations in price, as long as the dividends keep coming in, are not such a big deal. For these 7 stocks she should get some 44 kr additional dividend per year.
Since, Ada also has a couple of Sagax Pref stocks she could join the new emission program. She will get (only) 2 Sagax D stocks and I decided not to join the 400 stock program offered by Avanza. Since, I am still in charge of our stocks I can always transfer or buy 200 stocks later on if I feel that makes sense. Let´s see what future decides. Looking at this diagram though I for sure have to weight her portfolio so some markets are not so exposed.  ada-aktie-oktoberOvog mjeseca sam kupila 2 H&M  5 Axfood dionica za Adin dječiji doplatak i od dividende koju je dobila od Sagax Pref dionica. Trebala sam pričekati sa kupovinom jer su cijene pale, ali u drugu ruku mi je cilj da ove dionice slijedećih 20 godina držim tako da su male devijacije u kursu manje više nebitne dok god dividenda redovno ulazi na račun.  Za ovih 7 dionica bi trebala dobiti oko 44kr dodatno dividende godišnje.
Kako Ada isto ima Sagax Pref dionice tako je i ona mogla u novoj emisiji dionica da sudjeluje i dobiće tim 2 dionice od Sagax D. Nisam je prijavila u program koji Avanza nudi da kupi 400 novih Sagax D. Pošto sam ja ta što vodi račun o našim dionicama osjećam da ako baš bude dobra prilika mogu uvijek ili pokloniti joj 200 komada od naših Sagax D dionica ili kupiti neki manji broj direktno sa berze. Vidjećemo šta budućnost odluči. Kad vidim ovaj diagram u svakom slučaju vidim da moram portfolio malo bolje raspodijeliti da ne budu
Kako vama ide štednja?

 

Leave a Reply